Permís B

Edat: 18.

Permet:
- Automòbils amb MMA menor o igual a 3500Kg i el nombre de passatgers no pot sobrepassar els 9 ocupants. Podrà portar un remolc de 750Kg.
- Remolc de més de 750Kg de MMA si el conjunt es menor de 3500Kg.
- Si el conjunt supera els 3500Kg de MMA fins als 4250Kg, autorització complementaria 'B96'.

Permisos que s'han de poseir: Cap.

Convalicacions: LCC, LCM, LVA.

Lliça d'Amunt
Parets del Vallès - Eixample
Parets del Vallès - Casc Antic
Diseñado por SF-Informàtica